top of page

SFA ĎAKUJE MESTU SENEC ZA PODPORU

SFA tím

3. 11. 2022

Vďaka finančnej dotácii od Mesta Senec mohol náš klub Senec Football Academy realizovať projekt „Cesta k úspechu“. 💪🏻

Vďaka finančnej dotácii od Mesta Senec mohol náš klub Senec Football Academy realizovať projekt „Cesta k úspechu“. 💪🏻


Projekt bol zameraný na podporu mládežníckeho futbalu a skvalitnenie dennodenného tréningového procesu. ℹ️


Výsledkom tejto finančnej podpory je neustále zvelaďovanie materiálno-technického zabezpečenia, tréningového areálu klubu, absolvovanie letných sústredení všetkých tímov, reprezentácia prípraviek v prvej lige SFZ či propagácia mesta v zápasoch a turnajoch proti kvalitným slovenským a rovnako aj zahraničným tímom.


V našej futbalovej akadémií si uvedomujeme, že šport značne rozširuje koordinačné schopnosti a motoriku. Podporuje zdravé návyky a hygienu.

Podporuje socializáciu pri skupinových aktivitách. Zlepšuje schopnosť spolupracovať a rešpektovať pravidlá. Učí deti nebyť impulzívny.

Zlepší sebadôveru. Naučí ich zodpovednosti a mnoho iného.


Preto sme veľmi radi, že vedenie mesta SENEC podporuje ako nás, tak aj iné športové kluby, čo nám robí veľkú radosť a za čo sa chceme touto cestou srdečne poďakovať. 🙌🏻


Vedenie klubu Senec Football Academybottom of page